ورود  عضویت
سه شنبه، 2 آبان، 1396

چگونه اتود ها و معما های شطرنج را حل کنید ؟

در این مقاله مواردی که در حل کردن اتودها و معماهای شطرنج کمک می کنند بیان شده است :

1- پیداکردن هدف (برد : 1- مات 2- برتری ماتریال / مساوی : 1- پات 2- کیش دائم 3- کمبود مهره برای برد 4- وضعیتهای مساوی در آخر بازی مثل رخ مقابل اسب 5-تکرار یک وضعیت با تهدیدات همیشگی ) : اولین موردی که برای حل کردن یک مساله شطرنج باید بدانیم این است که هدف رسیدن به برد است یا مساوی سپس بر اساس وضعیت مهره ها موضوع برد یا مساوی را بیابیم.

2.حرکات واضح نیستند و نیاز به تلاش برای پیدا کردن حرکات پنهان و زیرکانه است و معمولا یک راه حل دارند: برای رسیدن به هدف، هر حرکتی هر چند به ظاهر اشتباه را مد نظر قرار دهیم و تمام شاخه های احتمالی ممکن برای رسیدن به برد یا مساوی را تا آخر بررسی کنیم.

3.معمولا همراه با ترکیبند و موضوعات تاکتیک و ترکیب در آنها وجود دارد(کسب مهارت در تم های تاکتیکی مثل چنگال، کیش دوبل و جلب کردن و ...)

4- با توجه به وضعیت شاه و طرز قرار گرفتن مهره ها ، پوزیسیون مات یا مساوی را بسازید.

5- معمولا دارای تعداد کمی از مهره ها هستند و نکات آخر بازی در آنها وجود دارد پس در آخر بازی مهارت کسب کنید.

6- ویژگی اشغال خانه و بستن یک خانه یا مسیر را مورد توجه قرار دهید چون معمولا این ویژگی مهره ها از طرف ما نادیده گرفته می شود.

7-برای حل کردن مسائل شطرنج باید منطق و ایده نهفته در آنها را آموخت که معمولا با تمرین و حل کردن مسائل مختلف می توان به این مهارت دست یافت. چون با آموختن یک ایده، می توان سوالاتی که از آن ایده تبعیت می کنند را راحت تر حل کرد.

مثال 1 : سفید شروع و مساوی می کند Cooc 1864: بر اساس هدف تساوی که در بالا گفته شد باید نوع مساوی را بر اساس وضعیت مهره ها بیابیم

 

alt

 

مثال 2 : سفید شروع و در دو حرکت مات می کند Euwe 1927 : در این مثال اگر نوبت سیاه باشد حرکات زیادی ندارد در صورت راندن پیاده ستون c با Qb8 مات می شود پس یا رخ را باید حرکت دهد یا پیاده  d7 و شما باید با قربانی سوار مانع انجام هر دو حرکت شوید.

alt
مثال 3 : سفید شروع و در 4 حرکت مات می کند Dillman 1937 : نکته ای که در این مثال وجود دارد این است که اگر نوبت سیاه باشد مجبور است که اسب را حرکت دهد و وزیر سفید در g3 مات می کند اما در اینجا نوبت حرکت با سفید است.
alt

 

hits3898بازدید